top of page

Befintlig kund

Via kundinloggningen hittar du som kund hos Exicap information och sammanställningar kring dina pensioner, försäkringsskydd, och placeringar.

Kundinloggningen ger dig en bra överblick och du kan på ett enkelt sätt se vad du har sparat, hur dina fonder utvecklas, vilket försäkringsskydd du och dina efterlevande har och vad du kan förvänta dig den dagen du behöver använda ditt kapital.

 

Du kan även göra egna pensionsberäkningar och simuleringar genom att bland annat ändra utbetalningstider och uttagsålder i dina försäkringar.

Kundinloggningen hittar du genom att klicka här.

Kontakt oss om du saknar inloggningsuppgifter så hjälper vi dig.

Kundinloggning
bottom of page